Contact
|
|
Eerste bezoek

Eerste bezoek

Voor een eerste bezoek plannen wij ca. 30 minuten. Tijdens dit bezoek maakt u kennis met uw tandarts die een algemene controle uitvoert. Er worden vragen gesteld met betrekking tot de eigen mondverzorging en de wensen voor een tandheelkundige behandeling worden besproken. Indien in de afgelopen twee jaar geen röntgenfoto’s zijn gemaakt worden een grote overzichtsfoto en twee detailfoto’s gemaakt. Aan de hand van de bevindingen wordt een behandelplan voor nu en in de toekomst opgesteld. Het uitgangspunt hierbij is: een goede mondgezondheid nu, en een stabiele mondgezondheid voor de lange termijn.

Bij uw eerste bezoek, en bij een verandering van uw gezondheid zullen wij u een medische anamnese afnemen.

Een medische anamnese is een vragenlijst met betrekking tot uw gezondheid en is van essentieel belang voor uw bezoek aan de tandarts. In de anamnese komen vragen aan de orde naar de voorgeschiedenis van ziekten en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoonten die uw mondgezondheid kunnen beïnvloeden.

Door het afnemen van een medische anamnese wordt de tandarts zich bewust van ziekten en aandoeningen bij zijn patiënt; de algemene gezondheid van de patiënt en het gebruik van geneesmiddelen kunnen immers ook de mondgezondheid beïnvloeden. Daarnaast kan niet alleen de ziekte zelf orale verschijnselen veroorzaken, maar ook de medische behandeling ervan kan leiden tot klachten en symptomen in het tandheelkundige gebied.

Het geneesmiddelengebruik van de patiënt kan belangrijk zijn als het betreffende geneesmiddel interfereert met middelen die de tandarts tijdens de behandeling aan de patiënt toedient of aan de patiënt voorschrijft. Bovendien leiden zeer veel geneesmiddelen tot verschijnselen in de mond.

De in de anamnese verkregen informatie is dus van belang bij het nemen van bepaalde tandheelkundige beslissingen. Hierdoor kunnen medische calamiteiten voorkomen worden. Als u weigert het anamnese formulier in te vullen, zal er in bepaalde gevallen geen behandeling plaats kunnen vinden. Het is daarom belangrijk dat u de vragenlijst zorgvuldig invult, maar ook bij ieder bezoek aan uw tandarts eventuele veranderingen doorgeeft.

De door u ingevulde medische vragenlijst valt onder het beroepsgeheim en zal door ons alleen gebruikt worden bij tandheelkundige beslissingen. Voor de duidelijkheid hechten wij er waarde aan te stellen dat uw medische gegevens in geen geval worden gedeeld met derden (bijvoorbeeld zorgverzekeraars).